Kategórie
Facilitácia workshopov

Ako urobiť mapu digitálnych produktov spoločnosti

V predchádzajúcom článku som písala o tom, čo je to digitálny produkt v kontexte etablovaných ne-technologických spoločností. Dnes by som sa rada zamerala na to, ako digitálne produkty zmapovať prostredníctvom praktického workshopu. Rozoberieme si teda hlbšie jednotlivé kroky návodu, ktoré som popisovala v predchádzajúcom článku. Postup je nasledovný: Zmapuj cieľové skupiny, ktorým ponúkate vaše produkty […]